BIG FISH 2019

Regulamin Konkursu BIG FISH 2019

CZAS TRWANIA KONKURS: 21 MARZEC 2019 DO PAŹDZIERNIKA 2019 R.
Ryb do konkursu zgłaszamy podczas pobytu na łowisku u właściciela.
1. Osoba, która bierze udział w konkursie bezwzględnie zostawia DANE KONTAKTOWE mianowicie :
TELEFON oraz IMIĘ I NAZWISKO;
2. Konkursowe ryby to : karpie i amury (inne rybki łowimy rekreacyjnie) ponadto pozostałe ryby łapiemy rekreacyjnie
3. Wszystkie złowione karpie i amury, ważymy bezwzględnie w obecności właściciela a także osób przez niego wyznaczonych. Do ważenia używamy specjalnych worków.
4. Złowiona ryba musi być udokumentowana na minimum 3 zdjęciach :
– łowca ze złapanym okazem, wskazanie wagi oprócz tego zdjęcie z wagą maty w obecności świadków jeżeli jesteśmy sami to musimy posiadać specjalny worek do przetrzymywania (oczywiście amurów nie przetrzymujemy).
5. Zdjęcia robimy koniecznie czytelne tak aby umożliwiały publikację na Facebook i stronie www.
6. Pod uwagę bierzemy tylko ryby złowione prawidłowo czyli: nie przypadkowo za brzuch, za płetwę itp.;
7.Konkurs obejmuje tylko metodę gruntową.
8. Każdy uczestnik konkursu bezwzględnie wyposażony jest w podbierak, matę karpiową lub kołyskę oraz bezwzględnie worek karpiowy. Dodatkowo mile widziany jest płyn odkażający rany.
9. Ryby konkursowe łapiemy na Stawie Nr 1 i Stawie Nr 2 ( czyli stawy wzdłuż drogi dojazdowej do wiaty)
10. Nagrody zostaną wręczone podczas spotkania kończącego konkurs. W razie braku możliwości przybycia na spotkanie nagroda przechodzi na kolejnego uczestnika konkursu.
11. Każdy uczestnik zapisujący się na konkurs akceptuje tym samym regulamin;
12. Wszystkie kwestie sporne rozstrzyga właściciel;
13. Zgłoszenia będą dokładnie weryfikowane, wszelkie braki będą skutkować usunięciem zgłoszenia.

ŻYCZYMY POŁAMANIA KIJA

Copyright 2019© All rights reserved.