Regulamin Łowiska

Regulamin Łowiska Kruklin

1.Na łowisku obowiązuje bezwzględny zakaz zabijania i zabierania ryb, wymagane jest stosowanie zasady „Złów i Wypuść”.
2.Wędkarz zamierzający korzystać z łowiska, po przybyciu bezwzględnie zobowiązany jest do telefonicznego powiadomienia właściciela pod numerem 503-916-335.
3.Wędkarz zobowiązany jest do zgłoszenia właścicielowi telefonicznie osoby towarzyszącej.
4.Doba na łowisku liczona jest od 8.00 do 8.00 dnia następnego. Wędkowanie tzw. „dzienne” na stanowisku do godz. 20.00 – cena 20 PLN (możliwa dopłata 10 pln za spining) , a „nocne” od 20.00 do 8.00 dnia następnego – cena 50 PLN. Sam spining 30 PLN.
5.Dojazd możliwy jest tylko do stanowisk od nr 1 do 8. Wędkujący na stanowiskach 9-12 pozostawiają pojazdy obok stanowiska 8 lub przy wiacie
6.Dozwolone jest korzystanie z łódek zdalnie sterowanych w obrębie swojego stanowiska.
7.Na każdym stanowisku wymagane jest posiadanie: maty karpiowej, podbieraka karpiowego, mile widziane jest posiadanie i stosowanie preparatu dezynfekującego i odkażanie ran ryby po ukłuciach haczyka oraz wszelkich uszkodzeń na ciele ryby. Zakaz przetrzymywania ryb w workach karpiowych. Ryba trzymana do zdjęcia powinna znajdować się nad matą i być polewana co jakiś czas wodą. Amury i karpie po zważeniu i zrobieniu fotografii natychmiast wypuszczamy do wody.
8.W przypadku złowienia ryby okaleczonej (np. z mocno rozerwanym pyskiem) bądź chorej, rybę należy pozostawić w worku karpiowym, a fakt ten zgłosić opiekunowi łowiska zaraz po połowie.
9.Ogniska palimy jedynie w miejscach wyznaczonych przez właściciela.
10.Dopuszczone jest poruszanie się środkami pływającymi (ponton, łódź wiosłowa) tylko i wyłącznie na stawie nr 2.
11.Możliwe jest stawianie znaczników (bojek) na wodzie, natomiast przed opuszczeniem łowiska znaczniki muszą zostać zabrane z łowiska (dotyczy stawu Nr.2)
12.Osoby poruszające się po akwenie środkami pływającymi obligatoryjnie muszą używać kapoków lub kamizelek asekuracyjnych .( dotyczy stawu nr.2)
13.Poruszanie się po akwenie bez w/w środków bezpieczeństwa wyłącznie na swoją odpowiedzialność.
14.Obowiązuje kategoryczny zakaz pływania sprzętem pływającym pod wpływem alkoholu i całkowity zakaz kąpieli.
15.Właściciel łowiska nie ponosi odpowiedzialności za wypadki losowe i pozostawione mienie na łowisku.
16.Prosimy o zachowanie ciszy i spokoju na terenie łowiska. Po zakończeniu wędkowania osoby korzystające z łowiska zobowiązane są do pozostawienia porządku po sobie. Zabrania się wrzucania do wody odpadków i niedopałków papierosów.
17.W przypadku kradzieży ryby z łowiska właściciel ma prawo do przeprowadzenia kontroli. Osobie, która dopuści się kradzieży naliczona zostanie kara w wysokości 100zł za każdy kilogram ryby (nie mniej niż 600zł za rybę). Osoba dopuszczająca się kradzieży zobowiązana jest do natychmiastowego opuszczenia łowiska. Równocześnie osobę taką obowiązuje w przyszłości całkowity zakaz wstępu na łowisko.
18.Właściciel zastrzega sobie prawo do przeszukania pojazdów oraz toreb podręcznych Klientów po zakończonych połowach.
19.Pobyt na łowisku jest równoznaczny z akceptacją regulaminu.
20.Osoby nie przestrzegające regulaminu obowiązywać będzie zakaz wstępu na łowisko.
21.Regulamin obowiązuje od dnia 14.03.2018 r.

Copyright 2019© All rights reserved.